نویسنده = شبیری، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت رویکرد محیط زیستی زنان خانه‌دار شهر ایلام

دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، پاییز 1391، صفحه 77-87

مریم عزیزی؛ حسین مهدی زاده؛ سید محمد شبیری