نویسنده = سالاری، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کمی و کیفی منابع آب رودخانه کارون با استفاده از شاخص NSFWQI و روش AHP

دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، زمستان 1391، صفحه 13-22

مرجان سالاری؛ فریدون رادمنش؛ حیدر زارعی