نویسنده = بهرامی فر، نادر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیبات شیرابه پسماند جامد شهری (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، زمستان 1391، صفحه 51-55

علی کاظمی؛ حبیب اله یونسی؛ نادر بهرامی فر