نویسنده = شریعت، محمود
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت و تقلیل عملی آلاینده های رودخانه قمرود

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، بهار 1390، صفحه 11-20

سعید یارمحمدی؛ محمود شریعت؛ مسعود منوری؛ پروین فرشچی