نویسنده = پرنده مطلق، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

دوره 12، شماره 3 (30-پیاپی 41)، پاییز 1393، صفحه 37-44

سید عباس پورهاشمی؛ لعبت تقوی؛ اعظم پرنده مطلق