نویسنده = دبیری، فرهاد
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1397

فرهاد دبیری؛ سحر زارعی؛ نگین موسوی مدنی


2. مقایسه قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران و چند کشور آسیایی

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 11-17

فرهاد دبیری؛ پروین نصیری؛ نوشین آهنربای