نویسنده = حیدر زاده، نیما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مراحل و راهکارهای مدیریت پسماندهای تخریب و ساخت در بلایای طبیعی

دوره 13، شماره 1(32-پیاپی 43)، بهار 1394، صفحه 57-70

نیما حیدر زاده؛ علیرضا رمضانی‌خوجین