نویسنده = شاکری، سیروس
تعداد مقالات: 2
1. طبقه بندی تناسب اراضی منطقه آق قلا به منظور استفاده پایدار از اراضی

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، زمستان 1390، صفحه 57-64

سیروس شاکری؛ عزیز مومنی


2. طبقه بندی تناسب اراضی منطقه آق قلا به منظور استفاده پایدار از اراضی

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، بهار 1390، صفحه 21-31

سیروس شاکری؛ عزیز مومنی