نویسنده = اسلامی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جغرافیایی

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، بهار 1390، صفحه 33-40

آزاده مدحت؛ مسعود منوری؛ امیر حسین جاوید؛ اکبر اسلامی؛ محسن احد نژاد