نویسنده = جوادی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توانایی گیاه نیلوفر آبی سفید (Nymphaea Alba) در کاهش فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و منگنز) از محلول های آبی

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، بهار 1390، صفحه 41-50

فرامرز معطر؛ الهه جوادی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری