نویسنده = حبیب، فرح
تعداد مقالات: 1
1. تکنیک های نورپردازی در طراحی منظر

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، بهار 1390، صفحه 73-82

کیان نصری؛ فرح حبیب؛ مجتبی انصاری؛ حسنعلی لقایی