نویسنده = حسینی، علی
تعداد مقالات: 1
1. جهان بینی سلطه گرای مدرنیته و ارتباط آن با بحران‏های محیط‏زیستی در جهان

دوره 13، شماره 2(33-پیاپی 44)، تابستان 1394، صفحه 77-92

رضا التیامی نیا؛ علی حسینی