نویسنده = آیتی، بیتا
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت بازیافت پسماند در شهرک صنعتی سمنان

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، زمستان 1390، صفحه 49-56

مینا گشایشی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست