نویسنده = تهرانی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر نظریه های اجتماعی و مدیریت محیط زیست

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 3-11

ناصر محرم نژاد؛ مهناز تهرانی