نویسنده = رضایان، سحر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ریسک محیط زیستی مجتمع کشت و صنعت شهدای خلیج فارس با استفاده از روش TOPEFMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1395

سید علی جوزی؛ سحر رضایان؛ صدف عطائی


2. ارزیابی ریسک محیط زیستی مجتمع کشت و صنعت شهدای خلیج فارس با استفاده از روش TOPEFMEA

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-75

سحر رضایان؛ سید علی جوزی؛ صدف عطائی