نویسنده = سلمان ماهینی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 5
1. بررسی برخی کاربردهای نظریه بازیها در مدیریت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

فرزام هستی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


2. مروری بر اثرات محیط‌زیستی احداث خطوط لوله‌ی گاز طبیعی بر اکوسیستم‌های خشکی و آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1395

میترا امامی؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


3. مدیریت مناطق تفرجگاهی با استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی (ROS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1395

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ مجید مخدوم؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


4. مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1395

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


5. مروری بر برخی مدل‌های پیش‌بینی رشد شهری

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 69-83

فاطمه حاجی زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی