نویسنده = سالار، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر تولید گازها در محل دفن زباله

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، بهار 1393، صفحه 31-39

یاسر سالار؛ فرامرز معطر؛ مصطفی خضری