نویسنده = دهشور، طهورا
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر رفتار و فیزیولوژی تولید صوت در ماهیان

دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تابستان 1393، صفحه 85-93

سیده نرجس طباطبائی؛ محمد علی نعمت اللهی


2. تحلیلی بر روش‌های سنجش آسیب‌پذیری در محیط‌زیست ساحلی

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، بهار 1393، صفحه 41-62

طهورا دهشور؛ افشین دانه کار؛ مسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ مسعود خیرخواه زرکش