نویسنده = افتخاری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مدیریت ناحیه محوری بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری ناحیه 1 منطقه 13)

دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تابستان 1393، صفحه 39-53

علیرضا افتخاری؛ جعفر نوری؛ رضا ارجمندی