نویسنده = شهریاری، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. دین، اخلاق و محیط زیست

دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تابستان 1393، صفحه 69-83

سید عبدالحسین نبوی؛ مرضیه شهریاری