نویسنده = شمشیری، سجاد
تعداد مقالات: 4
1. حفاظت از باغ‌ها حاشیه شهر از منظر اکولوژی سیمای سرزمین مطالعه موردی: سراب قنبر-کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

سجاد شمشیری


2. ارزیابی کیفیت بصری پارک سراب گزنهله سنقر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1394

سجاد شمشیری


3. معرفی کارکردهای باغ مشارکتی و نقش آن در پایداری محیط شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1395

سجاد شمشیری؛ حسن دارابی


4. ارزیابی کیفیت بصری سراب گزنهله سنقر

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-41

سجاد شمشیری