نویسنده = جاوید، امیر‌حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأمین اطلاعات مورد نیاز برای طراحی شبکه فاضلاب توسط نرم‌افزار ArcGIS

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 39-46

امیر‌حسین جاوید؛ امیر‌حسام حسنی؛ علی‌اصغر آل‌شیخ؛ فاطمه رحمان