نویسنده = باقری، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ارتقاء سلامت جسمی-روانی شهروندان با طراحی محیط و منظر شهری

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 83-88

محمد باقری؛ حمید رضا عظمتی


2. ارتقای سلامت جسمی روانی شهروندان با طراحی محیط و منظر شهری

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، بهار 1388، صفحه 88-95

محمد باقری؛ حمیدرضا عظمتی