نویسنده = اکرمی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. ساختمان خاک پناه، ایده ای همساز با محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1394

فاطمه اکرمی


2. ساختمان خاک پناه، ایده‏ای هم‏ساز با محیط زیست

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-64

فاطمه اکرمی ابرقویی