نویسنده = پورابراهیم، شراره
تعداد مقالات: 2
1. معرفی مدل DPSIR و قابلیت کاربرد آن در تصمیم گیری های محیط زیستی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 65-79

عطیه خطیبی؛ افشین دانه کار؛ شراره پورابراهیم؛ مجید وحید


2. بررسی روش‌‌های فرارتبه‌ای PROMETHEE و ELECTRE در تصمیم‌گیری‌های‌ محیط‌زیستی صنعت نفت و پتروشیمی

دوره 13، شماره 2(33-پیاپی 44)، تابستان 1394، صفحه 17-35

سولماز عموشاهی؛ فرهاد نژادکورکی؛ شراره پورابراهیم