نویسنده = پورهاشمی، سید عباس
تعداد مقالات: 1
1. دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی

دوره 12، شماره 4 (31-پیاپی 42)، زمستان 1393، صفحه 76-85

سید عباس پورهاشمی؛ سبحان طیبی؛ شیما نادری