نویسنده = دهقانی، رضا
تعداد مقالات: 3
1. بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: سد درودزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1395

حسن ترابی؛ رضا دهقانی؛ احمد گودرزی


2. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از تخمین گر آماری (مطالعه موردی: دشت نورآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

بابک شاهی نژاد؛ رضا دهقانی