نویسنده = سلاطین، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه انسانی بر کیفیت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

پروانه سلاطین؛ ‌نیلوفر غفاری صومعه