نویسنده = صادقی، سید محمد معین
تعداد مقالات: 1
1. مناسب‌ترین روش نمونه‌برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج‌پوشش جنگل های ارس

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 103-115

وحید علی جانی؛ سید محمد معین صادقی؛ منوچهر نمیرانیان؛ مجتبی محمدی زاده