نویسنده = امیری، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. توسعه و مدیریت پارک‌ها و فضاهای سبز جهت حفاظت از پرندگان در مناطق شهری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-89

فرزانه قدسی؛ محمد جواد امیری