نویسنده = امیری، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معیارهای محیط‌زیستی مکان گزینی احداث مراکز خریدوفروش خودرو (Auto Mall)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-14

زهرا قربانی نیا؛ وحید نیک زاد؛ محمدجواد امیری؛ آرزو قربانی نیا