نویسنده = احمدی میرقائد، فضل الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناسایی عناصر مهم و مؤثر در ارزیابی کیفیت زیبایی‌شناختی انواع سیمای سرزمین

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 59-72

فضل الله احمدی میرقائد؛ مرجان محمدزاده