نویسنده = توکل، میترا
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش HPTLC در بررسی غلظت سم دیازینون در مزارع برنج

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تابستان 1388، صفحه 14-21

رضا ارجمندی؛ منصوره شایقی؛ میترا توکل