نویسنده = ژیان، حسن
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از روش ازناسیون براى تصفیه آب هاى معدنى

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، پاییز 1388، صفحه 19-33

حسن ژیان


2. استفاده از روش ازناسیون برای تصفیه آ بهای معدنی

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تابستان 1388، صفحه 60-83

حسن ژیان