نویسنده = رفیعی، نینا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشکلات ناشی از مدیریت آوار پس از وقوع زلزله و ارائه راهکارهای مناسب

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تابستان 1388، صفحه 92-101

نینا رفیعی؛ عبدالرضا کرباسی