نویسنده = خضری، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد اقتصادی استفاده مجدد از لجن کارخانجات آنودایزینگ آلومینیوم

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، پاییز 1388، صفحه 13-16

سید مصطفی خضری؛ ناصر محرم نژاد؛ مریم ارطایفه