نویسنده = حمیدی پور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی پارامترهای کیفی EC، SAR و TDS در آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت مهران و دهلران)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-12

مهرداد میرسنجری؛ فاطمه محمدیاری؛ رضا بصیری؛ فاطمه حمیدی پور