نویسنده = حیدری، امید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرانه و عوامل تاثیرگذاردردست یابی به فضای سبزمطلوب درشهرهای کوچک (مطالعه ‌موردی ‌شهر زیارتعلی)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-129

امید حیدری؛ بهروز نارویی؛ اسماعیل صالحی؛ لعبت زبردست