نویسنده = دیوسالار، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. ایده ها و الگوهای باز زنده سازی مسیل‏ها و رودخانه‏های شهری (مطالعه موردی: رودخانه شاهرود)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-16

اسدالله دیوسالار؛ پری شکری فیروزجاه؛ سجاد فردوسی