نویسنده = پیرکرمی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. ارایه روش‏های بهینه جهت تصفیه آب و پساب حاوی رنگ‏های گوگردی

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-16

سحر طبیبیان؛ اعظم پیرکرمی