نویسنده = تقوی، لعبت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان تولید الکتریسیته از گیاهان زنده

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-26

فروزان وکیلی؛ لعبت تقوی؛ ابراهیم علائی