نویسنده = سلاطین، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه انسانی بر کیفیت محیط زیست

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-12

پروانه سلاطین؛ نیلوفر غفاری صومعه