نویسنده = سعیدی، سحر
تعداد مقالات: 1
1. اصول و مفاهیم دستیابی به اکوتوریسم موفق

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 13-23

سید حامد میرکریمی؛ سحر سعیدی؛ سپیده سعیدی