نویسنده = حاجی زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر برخی مدل‌های پیش‌بینی رشد شهری

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 69-83

فاطمه حاجی زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی