نویسنده = صفریان زنگیر، وحید
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری شهرستان خلخال در استان اردبیل با استفاده از مدل راهبردی SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر