نویسنده = احمدی نژاد، سحر السادات
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب استراتژی تجاری مدیریت زنجیره تامین سبز با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1397

سحر السادات احمدی نژاد؛ محمد کریمی زارچی؛ محمد رضا فتحی