نویسنده = سلیمانی، آتوسا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و کمی سازی تغییرات سنجه ‏های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور و شاخص‏های تنوع زیستی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده دز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1397

آتوسا سلیمانی؛ مجید حجتی