نویسنده = اسراری، الهام
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم و گردشگری استان فارس

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-11

الهام اسراری؛ مسعود مسعودی