نویسنده = درستکار، احسان
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی سازمان فضایی منطقه ای و پایداری محیطی در نظام شکل گیری فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1397

احسان درستکار؛ رقیه ودایع خیری