نویسنده = شاهی نژاد، بابک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از تخمین گر آماری (مطالعه موردی: دشت نورآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

بابک شاهی نژاد؛ رضا دهقانی